Borrhålsdjup > 2000 m!!!

 

Idag passerades 2ooo m och detta firades med tårta på borrplatsen. Borrhålsdimensionen är NQ (borrhålsdiameter ca 76 mm, kärndiameter ca 48 mm) och en 6 m lång kärnprovtagare används. Kärnåtervinningen har varit 100 % sedan borrningen startade, vilket är imponerande. Aktuellt djup är 2006 m och dagens litologi har utgjorts av glimmerskiffer, gnejs och inslag av marmor.

Dagens goda tårta.
Dagens goda tårta.