Borrhålsdjup 2196 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra. Kärnåtervinningen är fortfarande 100 % och under de senaste dygnet har det borrats 36 m. Aktuellt djup är 2196 m och dagens litologi har utgjorts av glimmerskiffer och amfibolit.