Etablering inför COSC

Borrplatsen för COSC växer fram. Efter snöröjning håller nu bodar och annat på att byggas upp. Borrutrustningen från Lund anlände i början av april, och borrstart är beräknad till slutet av april 2014.

Fröå, april 2014

Borrplatsen i Fröå, så som den såg ut i början av april 2014.