Borrhålsdjup 1109 m

Igår upptäcktes en skada på huvudvajern och ett beslut togs att avbryta borrningsarbetet tills vajern är utbytt. En ny vajer är på väg och förväntas anlända under dagen. Aktuellt djup är 1109 m och gnejs var den dominerande bergarten i gårdagens kärnor.