Borrhålsdjup 1235 m

Idag har kärnborrningen fortsatt och vid borrhålsdjupet 1235 m beslutades att det var dags att byta borrkrona. Detta innebär att borrsträngen nu hissas upp ur borrhålet för att kunna genomföra kronbytet. Dagens litologi har utgjorts av gnejs. Enskilda sprickor och karst har även observerats i några av dagens kärnor.

En av dagens kärnor. Gnejs med inslag av karst och en brant spricka.
En av dagens kärnor. Gnejs är den dominerande bergarten men även karst och en brant spricka kan observeras i bilden.