Borrhålsdjup 1295 m

Aktuellt borrhålsdjup är 1295 m och fortfarande är kärnåtervinningen 100 %. Dagens litologi har utgjorts av gnejs och omväxlande av amfibolit. Mylonit har också observerats i några av dagens kärnor.