Borrhålsdjup 1364 m

Nu har kärnborrningen avslutats för den här veckan och kommer att starta imorgon kväll igen. Aktuellt djup är 1364 m och det är fortfarande H-dimensionen som används vid borrningen (borrhålsdiameter 96 mm och kärndiameter 61 mm). Dagens litologi har utgjorts av gnejs och migmatit.

En bild från veckan när det byttes borrkrona.
En bild från veckan när det byttes borrkrona, ca 540 m av 1300 m borrstål är upplockat ur borrhålet när bilden togs.