Borrhålsdjup 1709 m

Kärnborrningen har fortsatt med NQ3 och aktuellt djup är 1709 m. Kärnåtervinningen är fortfarande 100 % och litologin har utgjorts av gnejs och amfibolit. De senaste dagarna har två specialprover tagits till mikrobiologerna som är involverade i projektet. Ett specialdesignat plaströr har använts istället för det innersta röret som normalt används vid kärnborrning med triple tube. När plaströret med kärnan kommer upptill markytan läggs detta direkt i en frys i väntan på att mikrobiologerna ska analysera kärnan.

Plaströr som används när mikrobiologisk analys ska utföras på kärnan.
Plaströr som används när mikrobiologisk analys ska utföras på kärnan.