Borrhålsdjup 1775 m

Kärnborrningen har fortsatt i veckan men dock har det varit diverse problem med riggens rörhållare. Detta har orsakat att framdriften under veckan har varit sämre än beräknat. Problemet är nu identifierat och kommer att åtgärdas under dagen. Aktuellt djup är 1775 m och kärnåtervinningen är fortsatt 100%. Nu används dimensionen NQ och 6 m lång kärnprovtagare istället för NQ3 och 3 m lång kärnprovtagare. NQ och 6 m kärnprovtagare används för att spara tid under borrningen. Veckans litologi har utgjorts av gnejs och amfibolit.