Borrhålsdjup 2160 m

Aktuellt djup är 2160 m och dagens litologi har utgjorts av glimmerskiffer och amfibolit.