Uppriggning

Dagen har bestått av diverse viktigt förberedelsearbete inför den kommande kärnborrningen. Riggen är nu injusterad över borrhålet och den 12 m höga masten är upprest. I tillägg har säkerhetutrustning bestående av avstängningsventiler och den så kallade ”Blow Out Preventer” installerats.

bild