Wassara och kärnborrning i Hoby

Borrningen i Hoby var en del av ett utvecklingsprojekt tillsammans med LKAB Wassara. Projektet i Hoby gick ut på att testa att driva foderrör med en Wassara-hammare i kombination med kärnborrör, vilket utfördes med Riksriggen. Riggpumpen användes för att driva hammaren, alltså ingen extern pump användes under testet. Det konstaterades att riggpumpen (Trido 140) inte hade tillräcklig kapacitet för att kunna driva foderrör till önskat djup. Hålet kärnborrades därefter mellan ca 5 – 18 m djup med kärnborrdimension NQ3 (håldiameter 76 mm och kärndiameter 45 mm). Det kärnborrade intervallet bestod av lermorän, följt av triassiska lerstenar, siltstenar och arkosiska sandstenar. Kärnprovtagningslängden var 3 m och en impregnerad 4-6 frontspolande borrkrona användes.  Kärnåtervinningen var generellt god liksom kärnkvaliten.

Borrning i Hoby juni 2013
Borrning i Hoby maj-juni 2013
Exempel på borrkärnor
Exempel på borrkärnor