månadsarkiv: november 2012

Leveranskontroll

Leveranskontrollen utfördes i Revinge utanför Lund under maj-juni och oktober-november 2012. Den kärnborrningsdimension som användes var NQ3, vilket innebär håldiameter 76 mm och kärndiameter 45 mm, och kärnor togs mellan 85,8 m och 279,8 m djup.

Borrningen utfördes i sedimentär berggrund bestående av bl.a. lersten, siltsten och sandsten (se litologin). Kärnprovtagningslängden var 3 m och en impregnerad 4-6 frontspolande borrkrona användes.

Kärnåtervinningen var generellt god (> 95 %) liksom kärnkvalitet. Den lägsta kärnåtervinningen var ca 50 % och erhölls i en löst konsoliderad sandsten. Maximalt antal borrmetrar under en arbetsdag var 39 m, vilket är ett fullgott resultat. Kärnorna finns nu hos SGU för vidare analys.

Revinge, 2012
Leveranskontroll i Revinge, 2012