månadsarkiv: oktober 2017

Borrningen i Hörröd är avslutad

Borrningen i Hörröd är avslutad och totalt borrades tre stycken kärnborrhål med dimension N. Berggrunden var mycket uppsprucken, vilket resulterade i att endast korta intervall kunde borras innan borrningen fick avbrytas för att hämta upp och tömma kärnprovtagaren. Slitaget på borrkronorna kommer nu analyseras inom ramen för ett examensarbete som utförs vid Uppsala universitet. Klassificering och analys av borrkärnorna och korrelering med insamlade borrparametrar kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete som utförs vid Göteborgs universitet.