Organisation

Kontaktperson
Projektledare och föreståndare
Jan-Erik Rosberg, tekn. dr, civ.ing.

Ingenjör, borrteknik
Vakant

Borrhålsloggning
Simon Rejkjär, geofysiker

Mätsystem
Peter Jonsson, tekn. lic., civ. ing

Datahantering
Henning Lorenz, fil.dr

Konsortium

Lunds universitet

Uppsala universitet

Luleå tekniska universitet

Linnéuniversitetet

Lämna ett svar