månadsarkiv: september 2023

Borrdjup 650 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra med väldigt hög kärnåtervinning. Övergången från ordovicisk kalksten till den kambriska Faluddensandstenen passerades i helgen och borrkärnor av god kvalité togs upp från hela sandstensavsnittet. Kärnborrningen pausades i tisdags för att utföra hydrauliska tester i Faluddensandstenen med hjälp av en wireline packer. Både provpumpning och injekteringstester med formationsvatten utfördes för att bland annat kunna utvärdera sandstenens permeabilitet. Kärnborrningen fortsatte därefter i den underliggande lerstenen.

Inplastade borrkärnor från Faluddensandstenen.
Borrkärnor från den underliggande lerstenen.

Borrdjup 503 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra och idag avslutades borrningen på 503 m djup. Kärnåtervinningen är fortfarande 100% och återigen så har triple-tube teknik möjliggjort att ta prover av hög kvalité även i lösare lager. Den dominerande bergarten för tillfället är ordovicisk kalksten. Idag utfördes även hydrauliska tester med hjälp av en wireline-packer i den så kallade takberggrunden (cap-rock) för att kunna bedöma dess täthet.

Borrkärna bestående av ordovicisk kalksten.
Bentonitskikt bevarade tack vare att triple-tube teknik används.
Borrkärnlåda

Borrdjup 452 m

Kärnborrningen som påbörjades för ca 10 dagar går generellt sätt bra med 100 % kärnåtervinning. Idag avslutades borrningen för dagen vid 452 m djup. Litologin har sedan kärnborrningen påbörjades vid 180 m djup bestått av silurisk märgelsten och lersten. Nu förväntas väldigt snart en övergång till ordovicisk kalksten.

Borrkärnor bestående av silurisk lersten
Graptoliter
Borrkärna med tydliga bentonitskikt

Riksriggen på Gotland

Riksriggen befinner sig nu på södra Gotland för att kärnborra två forskningsborrhål. Borrningarna är en del i regeringsuppdraget som SGU har fått för att utreda förutsättningarna för lagring av CO2 i svensk berggrund, se https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/regeringsuppdrag/aktuella-regeringsuppdrag/  Det som är intressant att undersöka på Gotland är tre djupliggande sandstenslager (Faludden, När och Viklau), samt ovanliggande takbergarter. Dessa sandstenslager fortsätter ut i Östersjön söder om Gotland, där även deras mäktighet ökar.

Kärnborrningen kommer att utföras med storlek H (borrhålsdiameter 96,0 mm/kärndiameter 61,1 mm) och kommer att avslutas några meter in i urberget vid ca 800 m djup. Borrhålen kommer sedan att loggas och hydrauliska tester med vatten kommer att utföras under och efter avslutad borrning.

Kärnborrningen påbörjades i lördags kväll i det första borrhålet, Nore-1 vid ca 180 m djup. Avsnittet ner till ca 180m är förborrat med en hammarborrigg och den delen är infodrad med foderrör, vilket är gjutet fast hela vägen från botten till markytan. En säkerhetsåtgärd för att skydda de grunda färskvattenakvifererna. Silurisk märgelsten kommer att dominera första delen av borrningen.

Mer information om koldioxidlagring kan man hitta på CCS – Koldioxidlagring (sgu.se)

Riksriggen uppställd på vid Nore-1 på södra Gotland.
Riksriggen uppställd vid Nore-1 på södra Gotland.