Borrdjup 650 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra med väldigt hög kärnåtervinning. Övergången från ordovicisk kalksten till den kambriska Faluddensandstenen passerades i helgen och borrkärnor av god kvalité togs upp från hela sandstensavsnittet. Kärnborrningen pausades i tisdags för att utföra hydrauliska tester i Faluddensandstenen med hjälp av en wireline packer. Både provpumpning och injekteringstester med formationsvatten utfördes för att bland annat kunna utvärdera sandstenens permeabilitet. Kärnborrningen fortsatte därefter i den underliggande lerstenen.

Inplastade borrkärnor från Faluddensandstenen.
Borrkärnor från den underliggande lerstenen.