Borrhålsdjup 230 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra med 100% kärnåtervinning och penetrationshastigheten/sjunkhastigheten varierar mellan 12 – 20 cm/min. Aktuellt borrhålsdjup är 230 m och den dominerande bergarten är fortfarande gnejs.