Kort uppdatering

Idag har det inte varit någon borrning, men borrningen kommer att återupptas imorgon när det nya borrgänget anländer. Gårdagens kärnborrning gick väldigt bra och slutdjupet blev 149 m. Det är fortfarande gnejs som är den dominerande bergarten.