månadsarkiv: november 2023

Andra borrhålet klart!

Nu är även det andra borrhålet, Nore-2, färdigborrat. Slutdjupet blev ca 788 m och borrningen avslutades några meter in i urberget. Kärnåtervinningen har varit nästan 100 % i båda borrhålen och borrkärnorna har varit av väldigt hög kvalité, vilket beror på duktiga kärnborrare och även att triple tube teknik har använts. Idag utfördes lyckade hydrauliska tester i två av sandstensreservoarerna När och Viklau. Nästa vecka kommer borrhålsloggning utföras i det andra borrhålet.

Övergången till urberget i Nore-2.
Urbergskärnor från Nore-2.