månadsarkiv: april 2014

Installation av foderrör

Idag har en arbetsplatsform byggts framför riggen och även ett rörhanteringssystem har konstruerats. Därefter påbörjades installation av HWT-foderrör (YD 114,3 mm, ID 101,6 mm) och utborrning av cement.

Installation av HWT-foderrör
Installation av HWT-foderrör

Uppriggning

Dagen har bestått av diverse viktigt förberedelsearbete inför den kommande kärnborrningen. Riggen är nu injusterad över borrhålet och den 12 m höga masten är upprest. I tillägg har säkerhetutrustning bestående av avstängningsventiler och den så kallade ”Blow Out Preventer” installerats.

bild

Borrplatsen tar form

Borrplatsen för sommarens COSC-projekt färdigställs i snabb takt. Denna vecka har det så kallade ”BUGLAB”, det vill säga ett fältlaboratorium för mikrobiologiska studier anlänt tillsammans med geologisk analysutrustning. Ännu mer borrutrustning har levererats till själva borrplatsen. Arbetet fortsätter under nästa vecka inför borrstarten.

Etablering inför COSC

Borrplatsen för COSC växer fram. Efter snöröjning håller nu bodar och annat på att byggas upp. Borrutrustningen från Lund anlände i början av april, och borrstart är beräknad till slutet av april 2014.

Fröå, april 2014
Borrplatsen i Fröå, så som den såg ut i början av april 2014.