Alla inlägg av RR_admin

Borrplatsen tar form

Borrplatsen för sommarens COSC-projekt färdigställs i snabb takt. Denna vecka har det så kallade ”BUGLAB”, det vill säga ett fältlaboratorium för mikrobiologiska studier anlänt tillsammans med geologisk analysutrustning. Ännu mer borrutrustning har levererats till själva borrplatsen. Arbetet fortsätter under nästa vecka inför borrstarten.

Etablering inför COSC

Borrplatsen för COSC växer fram. Efter snöröjning håller nu bodar och annat på att byggas upp. Borrutrustningen från Lund anlände i början av april, och borrstart är beräknad till slutet av april 2014.

Fröå, april 2014
Borrplatsen i Fröå, så som den såg ut i början av april 2014.

Utrustning till Jämtland

All den utrustning som skall användas vid sommarens COSC-borrning i Fröå utanför Åre i Jämtland är nu packad och väntar på transport från Skåne till borrplatsen. Vid transporten kommer Riksriggens lastbil att användas, liksom inhyrd transportkapacitet.

Mars 2014
Borrstål som skall användas vid COSC-borrningen väntar på transport.

Full fart

Även om det är vinter i Fröå i Jämtland, där sommarens stora COSC-borrning skall äga rum, så är arbetet intensivt i Lund. All utrustning skall förberedas och ställas i ordning, packlistor skall upprättas, transporter beställas och så vidare.

Med Wassara i Hörby

Ett samarbets- och utvecklingsprojekt mellan Teknisk geologi på Lunds tekniska högskola och Wassara har genomförts under 2013. Samarbetet inkluderar två olika tester. Det första  är att undersöka om det går att driva foderrör med en Wassara-hammare i kombination med kärnborr-rör. Det andra testet består av transportborrning med Wassara-teknik i kombination med kärnborr-rör till ett önskat djup, och därefter konventionell kärnborrning.

Borriggen som använts vid testerna är den nationella geovetenskapliga kärnborriggen Riksriggen, som är placerad på Lunds tekniska högskola vid avdelningen för teknisk geologi.

Borrningen utfördes i Tågarp, öster om Hörby. Installation av foderrör med W70 hammare på en kärnborrigg fungerade mycket bra. Totalt installerades 25.5 m foderrör i de kvartära avlagringarna bestående av morän.

Transportborrning med W70 hammare utfördes sedan till 112 m djup. På grund av problem med stabiliteten i borrhålet kunde inte påföljande kärnborrning fortsätta från 112 m djup, men kärnprovtagning, dimension NQ3, genomfördes kontinuerligt mellan 51 och 65,2 m. De dominerande bergarterna var gnejs, leptitgnejs och amfibolit. Borrningen utfördes i en bergmassa med flera svaghetszoner och ställvis kraftigt vittrad bergmassa.

Regnbåge
Riksriggen med en dubbel regnbåge i Hörby, Skåne.

First Spud i Fröå

Nu har borrhålet i Fröå, till COSC-projektet, påbörjats. Just nu handlar det om att borra ett ”starthål” på ca 100 meter inför den kärnborrning som påbörjas 2014. Detta hål utförs med en konventionell brunnsborrigg, och förses med dubbla foderrör.

Conductor casing Aug 2013
De första metrarna av COSC-borrhålet utförs med en brunnsborrarigg.

COSC-platsen börjar byggas

Borrplatsen för projektet COSC, med borrstart i april-maj 2014, håller nu på att byggas utanför Björnen i Jämtland. Allt skall vara klart innan vintern, och någon gång i mars eller april börjar utrustningen, bodar och allt annat att etableras.

COSC Aug 2013
Borrplatsen för COSC utanför Björnen börjar byggas i augusti 2013

Fågelsångsdalen

På uppdrag av Per Ahlberg på geologiska institutionen, Lunds universitet utfördes i april 2013 en kärnborrning i Fågelsångsdalen, Södra Sandby, öster om Lund.

Kärnborrningen gjordes ner till 64,9 m djup med kärnborrdimension HQ3 (håldiameter 96 mm och kärndiameter 61mm). Kärnprovtagningslängden var 3 m och en impregnerad 6-8 frontspolad borrkrona användes.

Kärnåtervinningen var generellt god liksom kärnkvaliten. Det kärnborrade intervallet dominerades av ordoviciska skiffrar (Töyen, Amelund, Sularp), samt en 7,7 m mäktig sekvens av Komstadkalksten.    

Borrning i Fågelsångsdalen öster om Lund i april 2014.
Borrning i Fågelsångsdalen öster om Lund i april 2014.

Leveranskontroll

Leveranskontrollen utfördes i Revinge utanför Lund under maj-juni och oktober-november 2012. Den kärnborrningsdimension som användes var NQ3, vilket innebär håldiameter 76 mm och kärndiameter 45 mm, och kärnor togs mellan 85,8 m och 279,8 m djup.

Borrningen utfördes i sedimentär berggrund bestående av bl.a. lersten, siltsten och sandsten (se litologin). Kärnprovtagningslängden var 3 m och en impregnerad 4-6 frontspolande borrkrona användes.

Kärnåtervinningen var generellt god (> 95 %) liksom kärnkvalitet. Den lägsta kärnåtervinningen var ca 50 % och erhölls i en löst konsoliderad sandsten. Maximalt antal borrmetrar under en arbetsdag var 39 m, vilket är ett fullgott resultat. Kärnorna finns nu hos SGU för vidare analys.

Revinge, 2012
Leveranskontroll i Revinge, 2012

Riggen levereras!

Idag levererades Riksriggens Atlas Copco CT20, efter en lång och komplicerad upphandlingsprocess. Borriggen skall nu kompletteras med en mängd annan utrustning.

Maj 2012
Riksriggen levereras. Maj 2012.