Borrdjup 503 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra och idag avslutades borrningen på 503 m djup. Kärnåtervinningen är fortfarande 100% och återigen så har triple-tube teknik möjliggjort att ta prover av hög kvalité även i lösare lager. Den dominerande bergarten för tillfället är ordovicisk kalksten. Idag utfördes även hydrauliska tester med hjälp av en wireline-packer i den så kallade takberggrunden (cap-rock) för att kunna bedöma dess täthet.

Borrkärna bestående av ordovicisk kalksten.
Bentonitskikt bevarade tack vare att triple-tube teknik används.
Borrkärnlåda