Kärnborrningen av det andra borrhålet är i full gång

I slutet av förra veckan påbörjades kärnborrningen av det andra borrhålet, Nore-2. Kärnborrningen går väldigt bra och aktuellt borrhålsdjup är 441 m och proverna har dominerats av silurisk märgelsten och lersten. Under de kommande dagarna så förväntas övergången till ordovicisk kalksten passeras.

I veckan startades även borrhålsloggningen i det första borrhålet, Nore-1.

Riksriggen uppställd på den andra borrplatsen, Nore-2.
Borrkärna bestående av lersten.

Borrhålsloggning i det första borrhålet, Nore-1.