månadsarkiv: juli 2014

Borrhålsdjup 1916 m

Kärnborrningen har fortsatt under dagen och aktuellt djup är 1916 m. Kärnkvalitén är fortfarande utmärkt och dagens litologi har utgjorts av bl. a. glimmerskiffer och amfibolit.

Tömning av det 6 m långa kärninnerröret.
Tömning av det 6 m långa kärninnerröret.

 

Borrhålsdjup 1880 m

I helgen kom kärnborrningen igång igen och aktuellt djup är 1880 m. Vid borrningen används nu en 6 m lång kärnprovtagare och kärnåtervinningen är fortfarande 100 %. De senaste dagarnas litologi har bl.a. utgjorts av glimmerskiffer, metasandsten och amfibolit.

En bild på en av dagens kärnor.
En bild på en av dagens kärnor.

Borrhålsdjup 1775 m

Kärnborrningen har fortsatt i veckan men dock har det varit diverse problem med riggens rörhållare. Detta har orsakat att framdriften under veckan har varit sämre än beräknat. Problemet är nu identifierat och kommer att åtgärdas under dagen. Aktuellt djup är 1775 m och kärnåtervinningen är fortsatt 100%. Nu används dimensionen NQ och 6 m lång kärnprovtagare istället för NQ3 och 3 m lång kärnprovtagare. NQ och 6 m kärnprovtagare används för att spara tid under borrningen. Veckans litologi har utgjorts av gnejs och amfibolit.

Borrhålsdjup 1709 m

Kärnborrningen har fortsatt med NQ3 och aktuellt djup är 1709 m. Kärnåtervinningen är fortfarande 100 % och litologin har utgjorts av gnejs och amfibolit. De senaste dagarna har två specialprover tagits till mikrobiologerna som är involverade i projektet. Ett specialdesignat plaströr har använts istället för det innersta röret som normalt används vid kärnborrning med triple tube. När plaströret med kärnan kommer upptill markytan läggs detta direkt i en frys i väntan på att mikrobiologerna ska analysera kärnan.

Plaströr som används när mikrobiologisk analys ska utföras på kärnan.
Plaströr som används när mikrobiologisk analys ska utföras på kärnan.

 

Borrhålsdjup 1646 m

Nu har kärnborrningen åter startat efter föregående veckas borrhålstester och borrhålsmätningar. Nu används NQ3 (borrhålsdiameter 75.7 mm/kärndiameter 45 mm)istället för HQ3 vid borrning. Kärnborrning med NQ3 ger både en mindre borrhålsdiameter, ca 20 mm, och en mindre kärndiameter, ca 16 mm, än vad som erhålls vid HQ3 borrning. Aktuellt djup är 1646 m och kärnåtervinningen är 100 %. De senaste dagarnas litologi har utgjorts av gnejs och amfibolit.

Lyckad fiskeoperation

Igår avslutades de geofysiska borrhålsmätningarna, samt de hydrauliska testerna där man loggade samtidigt som brunnen provpumpades. Den välgenomförda loggingoperationen var sin helhet lyckad och mätdata av hög kvalité har erhållits. När loggningen hade avslutats observerades att en tryckgivare hade lossnat från pumputrustningen, vilken hade sjunkit till botten av borrhålet, 1615.4 m djup. Under dagen lyckades de skickliga borrarna att borra sig över tryckgivaren och plocka upp givaren i det inre kärnröret. Tryckgivaren var inte skadad och data lagrat i tryckgivarens minne kunde laddas ner.

Den lyckade fiskeoperationen resulterade även i att det nya nationella rekordet i HQ3 borrning nu är 1616 m.

Den lyckade fiskeoperationen och det nya rekordet firades med tårta.
Den lyckade fiskeoperationen och det nya rekordet firades med tårta.
Tryckgivaren och en bit kärna.
Bilden är tagen när det inre kärnröret öppnades. I röret låg tryckgivaren och en bit kärna.

 

HQ3 borrningen avslutad

I söndags avslutades kärnborrningen med HQ3 (borrhålsdiameter 96 mm/kärndiameter 61.1 mm) och slutdjupet blev 1615.4 m. Slutdjupet är ett nationellt rekord för HQ3 borrning. Nu utförs borrhålsmätningar och senare i veckan kommer hydrauliska tester att genomföras. Detta görs för att få en god dokumentation av in-situ förhållandena innan kärnborrningen kommer att fortsätta med en mindre dimension.

Lunds universitets logggingbod som används vid borrhålsmätningarna.
Lunds universitets mätcontainer som används vid borrhålsmätningar.

Rekord i HQ3-borrning

Idag passerades 1600 m och det är ett nationellt rekord i HQ3-borrning (borrhålsdiameter 96 mm och kärndiameter 61.1 mm). I tillägg är det även imponerande att kärnåtervinningen har varit 100 % sedan borrningen startades. Dagens litologi har utgjorts av bandad gnejs och amfibolit.

Rekordet firades med en välförtjänt tårta.
Rekordet firades med en välförtjänt tårta.

Borrhålsdjup 1526 m

I natt passerade borrningen 1500 m och aktuellt djup är 1526 m. Det bör betonas att borrningen fortfarande utförs med H-dimensionen (håldiameter 96 mm och kärndiameter 61.1 mm) och triple-tube. Dagens litologi har utgjorts av gnejs och amfibolit. Kärnåtervinningen är 100 %.