månadsarkiv: juni 2014

Borrhålsdjup 1470 m

Idag avslutades veckans kärnborrning på 1470 m djup och under dagen har borrsträngen hissats upp ur borrhålet. De sista kärnorna bestod av bandad gnejs och kärnåtervinningen var 100%. Pågående aktivitet på borrplatsen är förberedelsearbete inför ett hydrauliskt test, där man mäter konduktiviteten formationsvätskan innan och under pumpning medan man loggar brunnen. På så vis kan man bland annat identifiera var i borrhålet det strömmar in formationsvatten.

1470 m borrstål upplagda framför riggen.
1470 m borrstål upplagda framför riggen.

Borrhålsdjup 1445 m

Kärnborrningen med HQ3 (borrhålsdiameter 96 mm/kärndiameter 61 mm) har fortsatt den här veckan och aktuellt djup är 1445 m. Kärnåtervinningen är fortfarande 100% och veckans litologi har dominerats av gnejs.

Borrhålsdjup 1364 m

Nu har kärnborrningen avslutats för den här veckan och kommer att starta imorgon kväll igen. Aktuellt djup är 1364 m och det är fortfarande H-dimensionen som används vid borrningen (borrhålsdiameter 96 mm och kärndiameter 61 mm). Dagens litologi har utgjorts av gnejs och migmatit.

En bild från veckan när det byttes borrkrona.
En bild från veckan när det byttes borrkrona, ca 540 m av 1300 m borrstål är upplockat ur borrhålet när bilden togs.

Glad midsommar

Aktuellt djup är 1307 m och dagens litologi har dominerats av gnejs. Pågående aktivitet på borrplatsen är att hissa upp borrsträngen ur borrhålet för att byta borrkrona. Kärnborrningen förväntas starta under natten igen.

 

Borrhålsdjup 1295 m

Aktuellt borrhålsdjup är 1295 m och fortfarande är kärnåtervinningen 100 %. Dagens litologi har utgjorts av gnejs och omväxlande av amfibolit. Mylonit har också observerats i några av dagens kärnor.

Borrhålsdjup 1259 m

Idag på morgonen startade kärnborrningen igen efter att den utslitna borrkronan bytts ut. Aktuellt djup är 1259 m och kärnåtervinningen är fortfarande 100 %. Gnejs har varit den dominerande bergarten i dagens kärnor.

En kärna har precis plockats upp och ett nytt borrör adderas till borrsträngen.
En kärna har precis plockats upp och ett nytt borrör adderas till borrsträngen.

Borrhålsdjup 1235 m

Idag har kärnborrningen fortsatt och vid borrhålsdjupet 1235 m beslutades att det var dags att byta borrkrona. Detta innebär att borrsträngen nu hissas upp ur borrhålet för att kunna genomföra kronbytet. Dagens litologi har utgjorts av gnejs. Enskilda sprickor och karst har även observerats i några av dagens kärnor.

En av dagens kärnor. Gnejs med inslag av karst och en brant spricka.
En av dagens kärnor. Gnejs är den dominerande bergarten men även karst och en brant spricka kan observeras i bilden.

Borrhålsdjup 1199 m

Idag har det inte varit någon borrningsaktivitet på borrplatsen eftersom vi väntar på att den nya borrlagen ska anlända och ikväll kommer borrningsarbetet att återupptas. Aktuellt borrhålsdjup är 1199 m och gnejs utgjorde den dominerande bergarten i gårdagens kärnor.

Borrhålsdjup 1160 m

Nu är den skadade vajern utbytt och kärnborrningen är åter igång. Aktuellt djup är 1160 m och kärnåtervinningen är fortfarande 100%. Gnejs med kvartsband har utgjort de senaste dagarnas litologi .

Borrhålsdjup 1109 m

Igår upptäcktes en skada på huvudvajern och ett beslut togs att avbryta borrningsarbetet tills vajern är utbytt. En ny vajer är på väg och förväntas anlända under dagen. Aktuellt djup är 1109 m och gnejs var den dominerande bergarten i gårdagens kärnor.