Glad midsommar

Aktuellt djup är 1307 m och dagens litologi har dominerats av gnejs. Pågående aktivitet på borrplatsen är att hissa upp borrsträngen ur borrhålet för att byta borrkrona. Kärnborrningen förväntas starta under natten igen.