månadsarkiv: maj 2014

Borrhålsdjup 791 m

Nu har de geofysiska borrhålsmätningarna slutförts och i tillägg utfördes även en kröknings-/avvikelsemätning. Idag har det kärnborrats igen och det aktuella borrhålsdjupet är 791 m. Kärnåtervinningen är 100% och den dominerande bergarten är gnejs.

Borrhålsloggning

Nu genomförs borrhålsloggning, vilket innebär att mätutrustning sänks ner i borrhålet varvid man mäter olika fysikaliska egenskaper i formationen och i borrhålsvätskan.  Exempel på fysikaliska egenskaper är elektriskt motstånd(resistivitet), densitet, ljudvågshastighet (p-våg) och temperatur. Aktuellt borrhålsdjup är 767 m.

Borrhålsdjup 655 m

Aktuellt borrdjup är 655 m och fortfarande är kärnåtervinningen 100%. Den nya borrkronan borrade ca 55 m innan den var utsliten. Formationen mellan 600-655 m dominerades av gnejs, mafiska bergarter och ett flertal kvartsgångar. Kärnborrningen har precis startat igen efter bytet av borrkrona.

Borrhålsdjup 600 m

Igår kväll anlände de nya borrlagen till arbetsplatsen och kärnborrningen återupptogs. Aktuellt djup är 600 m och kärnåtervinningen är fortfarande 100 %. Gnejs dominerande ner till ca 595 m djup där en övergång till metagabbro/metadiorit påträffades. Den pågående aktiviteten på borrplatsen är att hissa upp borrsträngen ur hålet för att byta borrkrona.

Borrhålsdjup 554 m

Aktuellt borrhålsdjup är 554 m och kärnåtervinningen har varit 100 %. Den dominerande bergarten är fortfarande gnejs, tunnare avsnitt med pegmatit och glimmerskiffer har också genomborrats. Kärnborrningen kommer att återupptas imorgon kväll när de nya borrlagen anländer till borrplatsen.

Borrhålsdjup 512 m

Igår genomfördes en krökningsmätning av borrhålet och därefter fortsatte kärnborrningen. Aktuellt djup är 512 m och den dominerande bergarten är gnejs. Kärnåtervinningen är fortfarande 100 %.

Borrhålsdjup 477 m

Igår och idag så har fokus legat på att serva och justera diverse inställningar på riggen. Det har kärnborrats ca 37 m de senaste dagarna och borrkärnorna har bestått av gnejs, metasandsten och amfibolit. Det aktuella borrhålsdjupet är 477 m och kärnåtervinningen är fortfarande 100 %.

Borrhålsdjup 440 m

Igår kväll så startade kärnborrningen igen och idag på morgonen så var borrhålsdjupet 440 m. Kärnåtervinningen var 100 % och de dominerande bergarterna var migmatit och bandad gnejs. Vid 440 meters djup togs beslutet att byta borrkrona, vilket har gjorts under dagen.

Kärna från ca 440 m djup.
Kärna från ca 440 m djup.
Kvällsarbete
Kvällsarbete

Borrhålsdjup 398 m

När dagens borrningen avslutades var borrhålsdjupet 398 m. Alltså borrningen går fortsatt bra, t.ex. under 24 h har det borrats 60 m. Nu väntar vi på de nya borrlagen och borrningen kommer att påbörjas igen imorgon kväll.