Borrhålsdjup 728 m

Aktuellt djup är 728 m och kärnåtervinningen är 100%. Gnejs och mafiska bergarter dominerar fortfarande i kärnorna.

Glada borrare trots regn och rörtrippning.
Glada borrare trots regn och rörtrippning.