Första borrhålet är klart!

Igår avslutades borrningen och slutdjupet på det första borrhålet blev 791, 5 m. Urberget påträffades vid ca 779 m djup. Igår utfördes även hydrauliska tester av det djupaste sandstensavsnittet, Viklau. Nu plockas borrsträngen upp och flytten till nästa borrplats förbereds.

Övergången till urberget.
Borrkärnor tagna i urberget.