Borrhålsdjup 1160 m

Nu är den skadade vajern utbytt och kärnborrningen är åter igång. Aktuellt djup är 1160 m och kärnåtervinningen är fortfarande 100%. Gnejs med kvartsband har utgjort de senaste dagarnas litologi .