Borrhålsdjup 1916 m

Kärnborrningen har fortsatt under dagen och aktuellt djup är 1916 m. Kärnkvalitén är fortfarande utmärkt och dagens litologi har utgjorts av bl. a. glimmerskiffer och amfibolit.

Tömning av det 6 m långa kärninnerröret.
Tömning av det 6 m långa kärninnerröret.