Fågelsångsdalen

På uppdrag av Per Ahlberg på geologiska institutionen, Lunds universitet utfördes i april 2013 en kärnborrning i Fågelsångsdalen, Södra Sandby, öster om Lund.

Kärnborrningen gjordes ner till 64,9 m djup med kärnborrdimension HQ3 (håldiameter 96 mm och kärndiameter 61mm). Kärnprovtagningslängden var 3 m och en impregnerad 6-8 frontspolad borrkrona användes.

Kärnåtervinningen var generellt god liksom kärnkvaliten. Det kärnborrade intervallet dominerades av ordoviciska skiffrar (Töyen, Amelund, Sularp), samt en 7,7 m mäktig sekvens av Komstadkalksten.    

Borrning i Fågelsångsdalen öster om Lund i april 2014.
Borrning i Fågelsångsdalen öster om Lund i april 2014.