Installation av foderrör

Idag har en arbetsplatsform byggts framför riggen och även ett rörhanteringssystem har konstruerats. Därefter påbörjades installation av HWT-foderrör (YD 114,3 mm, ID 101,6 mm) och utborrning av cement.

Installation av HWT-foderrör
Installation av HWT-foderrör