Borrhålsdjup 600 m

Igår kväll anlände de nya borrlagen till arbetsplatsen och kärnborrningen återupptogs. Aktuellt djup är 600 m och kärnåtervinningen är fortfarande 100 %. Gnejs dominerande ner till ca 595 m djup där en övergång till metagabbro/metadiorit påträffades. Den pågående aktiviteten på borrplatsen är att hissa upp borrsträngen ur hålet för att byta borrkrona.