Borrhålsdjup 655 m

Aktuellt borrdjup är 655 m och fortfarande är kärnåtervinningen 100%. Den nya borrkronan borrade ca 55 m innan den var utsliten. Formationen mellan 600-655 m dominerades av gnejs, mafiska bergarter och ett flertal kvartsgångar. Kärnborrningen har precis startat igen efter bytet av borrkrona.