Borrhålsdjup 791 m

Nu har de geofysiska borrhålsmätningarna slutförts och i tillägg utfördes även en kröknings-/avvikelsemätning. Idag har det kärnborrats igen och det aktuella borrhålsdjupet är 791 m. Kärnåtervinningen är 100% och den dominerande bergarten är gnejs.