Borrhålsloggning

Nu genomförs borrhålsloggning, vilket innebär att mätutrustning sänks ner i borrhålet varvid man mäter olika fysikaliska egenskaper i formationen och i borrhålsvätskan.  Exempel på fysikaliska egenskaper är elektriskt motstånd(resistivitet), densitet, ljudvågshastighet (p-våg) och temperatur. Aktuellt borrhålsdjup är 767 m.