månadsarkiv: augusti 2014

Borrhålsdjup 1965 m

Helgens arbete har mestadels gått ut på att hissa borrsträngen upp och ner ur borrhålet. Först för att byta borrkrona och därefter för att kärninnerröret kilats fast av en metallbit som hade lossnat från pumpen. Aktuellt djup är 1965 m och borrning beräknas kunna starta under morgondagen igen. Förra veckans litologi utgjordes av glimmerskiffer, metasandsten och amfibolit, även kvartsgångar var vanligt förekommande.