Borrhålsdjup 2273 m

Kärnborrningen återupptogs under gårdagen efter byte av borrkrona. Aktuellt djup är 2273 m och kärnkvalitén är fortfarande utmärkt.  Dagens litologi har utgjorts av mylonit.