Riksriggen på Gotland

Riksriggen befinner sig nu på södra Gotland för att kärnborra två forskningsborrhål. Borrningarna är en del i regeringsuppdraget som SGU har fått för att utreda förutsättningarna för lagring av CO2 i svensk berggrund, se https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/regeringsuppdrag/aktuella-regeringsuppdrag/  Det som är intressant att undersöka på Gotland är tre djupliggande sandstenslager (Faludden, När och Viklau), samt ovanliggande takbergarter. Dessa sandstenslager fortsätter ut i Östersjön söder om Gotland, där även deras mäktighet ökar.

Kärnborrningen kommer att utföras med storlek H (borrhålsdiameter 96,0 mm/kärndiameter 61,1 mm) och kommer att avslutas några meter in i urberget vid ca 800 m djup. Borrhålen kommer sedan att loggas och hydrauliska tester med vatten kommer att utföras under och efter avslutad borrning.

Kärnborrningen påbörjades i lördags kväll i det första borrhålet, Nore-1 vid ca 180 m djup. Avsnittet ner till ca 180m är förborrat med en hammarborrigg och den delen är infodrad med foderrör, vilket är gjutet fast hela vägen från botten till markytan. En säkerhetsåtgärd för att skydda de grunda färskvattenakvifererna. Silurisk märgelsten kommer att dominera första delen av borrningen.

Mer information om koldioxidlagring kan man hitta på CCS – Koldioxidlagring (sgu.se)

Riksriggen uppställd på vid Nore-1 på södra Gotland.
Riksriggen uppställd vid Nore-1 på södra Gotland.